Produkty GIS

Produkty společnosti  DIGIS, spol.  s   r. o.  jsou aplikace GIS se širokým využitím. Jednoduchá informovanost o katastrálních mapách, územních plánech,  leteckých snímcích a správa pasportních údajů jsou samozřejmostí. Záleží pouze na vašich potřebách, jaký druh aplikace ke své práci zvolíte.

 

Moduly aplikačních systémů AMEServer:

Katastr nemovitostí Detail Skrýt

Modul Katastr nemovitostí

Místní komunikace Detail Skrýt

Modul Pasport místních komunikací

Modul Pasport místních komunikací

 • Přehledné zobrazení informací o komunikacích dané třídy, jejich úsecích, prvcích komunikací daného typu (vozovky, chodníky, parkoviště)
 • Možnost sledování délek a ploch jednotlivých prvků a celých komunikací, jejich šířky, povrchu, stavu, únosnosti
 • Zobrazení informací o objektech, mostech a vpustích k jednotlivým komunikacím včetně možnosti připojení dokumentů, fotografií k mostům
 • Možnost editace poznámek k úsekům, popř. editace vybraných atributů prvků komunikace
 • Vyhledávání prvků komunikace dle třídy, názvu ulice, typu prvku, čísla prvku, příslušnosti k MK, příslušnosti ke katastrálnímu území
 • Vyhledávání objektů, mostů a vpustí
 • Výstupní sestavy všech a vybraných prvků místních komunikací
Dopravní značení Detail Skrýt

Modul Pasport dopravního značení

Modul Pasport dopravního značení

 • Přehledné zobrazení informací o dopravních značkách včetně technického stavu
 • Možnost uživatelského připojení fotografií a dokumentů
 • Editace popisných dat: vkládání a rušení značek, vkládání poznámek
 • Propojení s modulem Pasportu místních komunikací
Zimní údržba Detail Skrýt

Modul Zimní údržba

Veřejné osvětlení Detail Skrýt

Modul Pasport veřejného osvětlení

Modul Pasport veřejného osvětlení

 • Evidence a vyhledávání informací ke svítidlům, sv. místům, rozvaděčům a vedení s možností jejich editace
 • Evidence a editace spotřeby, kontrol a oprav u rozvaděčů a evidence oprav u světelných míst a vedení
 • Vkládání fotografií, dokumentů a jejich připojení ke světelným místům, rozvaděčům
 • Vytváření a rušení rozvaděčů, svítidel, sv. míst a vedení v databázi
Domy a byty Detail Skrýt

Modul Domy a byty

Pasport hřbitova Detail Skrýt

Modul Pasport hřbitova

Modul Pasport hřbitova

 • Lokalizace hrobového místa v mapě
 • Evidence všech hrobových míst, včetně míst bez nájemní smlouvy
 • Vyhledávání hrobových míst podle jména nájemce, podle jména pohřbených osob
 • Zobrazování informací o předchozích nájemcích
 • Vkládání fotografie hrobového místa 
 • Vytváření a rušení hrob. míst v databázi
 • Upozornění na ukončení platnosti nájemní smlouvy
Odpadové nádoby Detail Skrýt

Modul Odpadové nádoby

Památky a pomníky Detail Skrýt

Modul Památky a pomníky

Pronájmy obecních pozemků Detail Skrýt

Modul Pronájmy obecních pozemků

Stavební úřad Detail Skrýt

Modul Stavební úřad

Modul Stavební úřad

 • Zavádění a edit
 • ace vydaných rozhodnutí k parcelám a budovám (územní rozhodnutí, souhlasy, stavební povolení, kolaudace, ...)
 • Zjištění, zda na konkrétní parcele nebo budově bylo vydáno rozhodnutí, zjištění počtu rozhodnutí
 • Vyhledávání rozhodnutí, zobrazení příslušné parcely, budovy
 • Možnost uživatelsky přidat foto k parcele, připojit dokument v elektronické podobě (naskenovaná rozhodnutí, fotodokumentace, mapová dokumentace apod.)
SphereView - prohlížečka sférických snímků Detail Skrýt

Modul SphereView - prohlížečka sférických snímků

Místní rozhlas Detail Skrýt

Modul Místní rozhlas

Věcná břemena a pronájmy Detail Skrýt

Modul Věcná břemena a pronájmy

Městský mobiliář Detail Skrýt

Modul Městský mobiliář

Modul KN+

 • Připojení dokumentů, fotek k parcelám, budovám
 • Předpřipravené výstupní sestavy (seznamy vlastníků s adresami k vybraným parcelám, budovám, atd.)
Pasport zeleně Detail Skrýt

Modul Pasport zeleně

Stavební úřad a evidence akcí obce Detail Skrýt

Modul Stavební úřad a evidence akcí obce