Produkty GIS

Produkty společnosti  DIGIS, spol.  s   r. o.  jsou aplikace GIS se širokým využitím. Jednoduchá informovanost o katastrálních mapách, územních plánech,  leteckých snímcích a správa pasportních údajů jsou samozřejmostí. Záleží pouze na vašich potřebách, jaký druh aplikace ke své práci zvolíte.

ObčanServerObčanServer je aplikací GIS (Geografický informační systém),
která v prostředí internetu umožňuje zveřejnění geografických
a popisných dat obce občanům.
Je produktem vyvinutým společností DIGIS, spol. s r.o.
 
občan server 2.0

Výhody systému:

 • jednoduchý prohlížeč geografických a popisných dat pro veřejnost
 • umožňuje zobrazit mapy obce, města s připojenými popisnými informacemi -
  Katastrální mapy, Územní plány, Letecké snímky, Orientační mapy, Informativní mapy inženýrských sítí
 • možnost vyhledávání podle čísla parcely, čísla budovy, názvů ulic, orientačních bodů
 • základní funkce pro práci s mapou – zvětšování, zmenšování, posun mapy, přehledka – rychlá orientace v mapě, měření vzdáleností, tisk mapy, export map do souboru formátu .jpg
 • snadnou orientaci umožňují přednastavená zobrazení map, pouhým výběrem z níže vyjmenovaných možností se zobrazí daný soubor map:
 • Katastrální mapa - parcely KN, čísla parcel KN, parcely ZE, čísla parcel ZE, budovy, čísla popisná, díly parcel ZE, čísla dílů parcel ZE, katastrální území, místní názvy
 • Územní plán s připojenou legendou k jednotlivým plochám, zobrazený spolu s parcelami KN, ZE, popř. s parcelními díly
 • Letecké snímky – ortofotomapy
 • Orientační mapa – základní mapa s vyznačenými důležitými místy, turistickými a cyklistickými  trasami
 • Informativní mapa inženýrských sítí – inženýrské sítě spolu s parcelami KN, budovami a popisnými čísly
 • rozšiřitelnost systému o moduly -  speciální funkce, vyhledávácí nástroje a tiskové sestavy včetně editace popisných dat pro rozsáhlejší témata (pasporty,. ..)
 • zajištění aktualizace grafických dat prostřednictvím poznámkové vrstvy
 • může nahradit systém PROMEBA v prostředí intranetu pro větší počet uživatelů
 • podpora vývoje

Ukázky aktivních aplikací ObčanServeru: 

 

Technické požadavky a doporučení

SW požadavky na server

 • Operační systém Microsoft Windows XP a vyšší nebo Microsoft Windows Server 2003 a vyšší
 • www server Apache 2.2

SW požadavky na klienta

 • Internet Explorer 7.0 a vyšší Mozilla Firefox 4.0 a vyšší Google Chrome Safari 5.0 a vyšší
 • Adobe Flash Player verze 11

HW požadavky na server

 • CPU Intel Core Duo nebo Intel Pentium Intel Xeon
 • 2GB RAM paměti
 • Prostor na disku 100 MB aplikace + přibližně 10 GB data

Jiné požadavky v případě publikování "ObčanServer" do veřejného prostoru na Internetu

 • Veřejná pevná IP adresa
 • Operační systém Microsoft musí splňovat licenční politiku společnosti Microsoft pro publikování na internet, např. Windows Web Server 2008 R2

Jiné doporučení  v případě publikování "ObčanServer" do veřejného prostoru na Internetu

 • Dostatečné zabezpečení přístupu ke stroji s instalovaným SW "ObčanServer" z veřejného prostoru