Produkty GIS

Produkty společnosti  DIGIS, spol.  s   r. o.  jsou aplikace GIS se širokým využitím. Jednoduchá informovanost o katastrálních mapách, územních plánech,  leteckých snímcích a správa pasportních údajů jsou samozřejmostí. Záleží pouze na vašich potřebách, jaký druh aplikace ke své práci zvolíte.

AmeServer

AMEServer je aplikací GIS (Geografický informační systém)
v prostředí internetu a intranetu.
Je jedním z produktů produktové řady GIS vyvinuté společností DIGIS, spol. s r.o..

 

 

AMEServer je komplexním informačním systémem v prostředí www. Díky modularitě systému lze vybudovat GIS zahrnující široké spektrum oblastí (katastr nemovitostí, místní komunikace, pronájmy majetku, evidence hřbitova, odpadové nádoby, veřejné osvětlení, územně plánovací dokumentace, veřejná prostranství, letecké snímky, apod.) Všechny funkce nad grafickými i popisnými daty se provádějí centrálně na straně serveru. Na lokálních klientských počítačích se pouze zobrazují výsledky operací (obrázky s mapou, výsledky vyhledávání, informace o objektech apod.). K efektivnější práci přispívají moduly – rozšíření aplikace umožňující strukturovaná data logicky zobrazovat, vyhledávat rozšířenými vyhledávacími nástroji, popisná tabulková data editovat a tisknout do připravených tiskových sestav.

ameserver

Výhody systému:

 • komfortní prostředí s moderními nástroji MapServeru pro práci s geografickými daty
 • efektivní sdílení centrálně uložených dat v rámci jednoho i více subjektů
 • bezpečný přístup k datům - možnost nastavení přístupových práv uživatelů, autentizace a autorizace
 • snadná údržba systému včetně aktualizace dat
 • minimální nároky na vybavení klientských počítačů, pro přístup k systému stačí běžný prohlížeč www stránek
 • uživatel se do systému přihlašuje jménem, heslem, má možnost uložení svého nastavení
 • vlastní poznámková vrstva – kreslení, popisy a jejich uložení
 • možnost ke své poznámkové vrstvě zobrazit vrstvy jiných uživatelů
 • připojení informace k celé vrstvě (metadata, textové dokumenty) nebo k jednotlivým prvkům (foto dopravních značek, textové dokumenty)
 • rozšiřitelnost systému o moduly -  speciální funkce, vyhledávácí nástroje a tiskové sestavy včetně editace popisných dat pro rozsáhlejší témata (pasporty,. ..)
 • zajištění aktualizace grafických dat prostřednictvím poznámkové vrstvy
 • může nahradit systém PROMEBA v prostředí intranetu pro větší počet uživatelů
 • podpora vývoje

 

Moduly aplikačních systémů AMEServer a Ameba XL:

 • Místní komunikace
 • Dopravní značení
 • Zimní údržba
 • Veřejné osvětlení
 • Domy a byty
 • Hřbitov
 • Odpadové nádoby
 • Památky
 • Pronájmy obecních pozemků
 • Územní rozhodnutí a souhlasy

 

Technické požadavky a doporučení

SW požadavky na server:

 • Operační systém Microsoft Windows 2000 – Windows XP a vyšší
 • Databáze ORACLE verze9 a vyšší nebo MS SQL Server verze 2000 a vyšší (možno použít i volně dostupnou verzi limitovanou množstvím zavedených dat)
 • www server Apache 2.0  nebo MS IIS 5 (součást Windows od verze Professional)

 

SW požadavky na klienta:

 • Internetový prohlížeč MS Internet Explorer verze 6.0 a vyšší nebo Firefox verze 2.0 a vyšší s nainstalovaným zásuvným modulem “Adobe Flash Player verze 10.2 a vyšší“

 

HW požadavky na server:

 • CPU Intel Core Duo nebo Intel Pentium Intel Xeon
 • 2GB RAM paměti
 • Prostor na disku 1 GB aplikace + přibližně 10 GB data
 • Veřejná pevná IP adresa

 

Pro efektivní spravování serveru a aktualizaci dat požadujeme zřízení vzdáleného přístupu na server.