Pasportizace

  • Přehledné zobrazení informací o komunikacích dané třídy, jejich úsecích, prvcích komunikací daného typu (vozovky, chodníky, parkoviště)
  • Možnost sledování délek a ploch jednotlivých prvků a celých komunikací, jejich šířky, povrchu, stavu, únosnosti
  • Zobrazení informací o objektech, mostech a vpustích k jednotlivým komunikacím včetně možnosti připojení dokumentů, fotografií k mostům
  • Možnost editace poznámek k úsekům, popř. editace vybraných atributů prvků komunikace
  • Vyhledávání prvků komunikace dle třídy, názvu ulice, typu prvku, čísla prvku, příslušnosti k MK, příslušnosti ke katastrálnímu území
  • Vyhledávání objektů, mostů a vpustí
  • Výstupní sestavy všech a vybraných prvků místních komunikací

 

Pasport místních komunikací

Pasport veřejného osvětlení | Pasport místních komunikací | Pasport dopravního značení | Pasport hřbitova