Pasportizace

  • Přehledné zobrazení informací o dopravních značkách včetně technického stavu
  • Možnost uživatelského připojení fotografií a dokumentů
  • Editace popisných dat: vkládání a rušení značek, vkládání poznámek
  • Propojení s modulem Pasportu místních komunikací

 

Pasport dopravního značení

Pasport veřejného osvětlení | Pasport místních komunikací | Pasport dopravního značení | Pasport hřbitova