Pasportizace

  • Lokalizace hrobového místa v mapě
  • Evidence všech hrobových míst, včetně míst bez nájemní smlouvy
  • Vyhledávání hrobových míst podle jména nájemce, podle jména pohřbených osob
  • Zobrazování informací o předchozích nájemcích
  • Vkládání fotografie hrobového místa 
  • Vytváření a rušení hrob. míst v databázi
  • Upozornění na ukončení platnosti nájemní smlouvy

 

pasportizace hřbitova

Pasport veřejného osvětlení | Pasport místních komunikací | Pasport dopravního značení | Pasport hřbitova