Komplexní tvorba GIS

Tvorba geografických informačních systémů GIS je hlavním předmětem činnosti firmy DIGIS, spol. s r.o., již od jejího založení v roce 1991. GIS je jednou z disciplín mladého oboru geoinformatiky, která se zabývá především vytvářením digitálních map. Předmětem GIS je sběr a následná editace a analýza geografických (prostorových) dat.

Tvorba GIS

Firemní filozofií je vytvářet GIS jako:

 • nástroj pro rozhodování a řízení managementu státní správy, samosprávy, průmyslových podniků, agentur apod.,
 • nástroj pracovní normy pracovníků státní správy, samosprávy, pracovníků na útvarech spravujících určitý územní celek,
 • zdroj informací pro občana, turistu, návštěvníka.

Zdrojem dat jsou:

 • analogové papírové podklady nesoucí specifickou informaci o daném území (mapy katastru nemovitostí a zjednodušené evidence, územní plány, pasporty, účelové mapy apod.),
 • data ve vektorových formátech např.   CAD, ESRI formáty, atd.
 • rastrové soubory (naskenované mapy,  dokumenty, ortofotomapy, satelitní snímky)
 • výstupy z mobilního mapování (panoramatické snímky a tzv. laserová mračna bodů)
 • výstupy z GPS přístrojů
 • popisné informace (textové, tabulkové),

Výstupem GIS jsou:

 • projekty GIS zahrnující účelové aplikace, které poskytují vyhledání, zobrazení a editaci  požadované informace, výběr informací dle filtrů, výsledky prostorových analýz,
 • tiskové grafické a popisné výstupy - reporty.

Soubory ke stažení

Kontakty

Oddělení zákaznické podpory a aplikací GIS

Mgr. Barbora Žebráková

vedoucí oddělení

+420 596 938 987 - kl.31

+420 605 573 200