Komplexní tvorba GIS

Převádíme a také georeferencujeme (tj. usazujeme do souřadnicového systému S-JTSK) nejen GIS data našich zákazníků, ale i jiná data od ostatních zákazníků, ze vstupního formátu do požadovaného výstupního formátu. Nejčastěji se jedná o převody:

  • z formátů vektorových VFK do ESRI formátu, DWG/DXF nebo DGN,
  • z formátů rastrových TIF, JPG do PDF, georeferencovaných TIF, JPG. 

Ceny služeb se stanovují dle rozsahu a množství převáděných dat. Ceník převodu dat Vám poskytneme na vyžádání. Kontaktujte naše zaměstnance a zkonzultujte s nimi Vaše požadavky.

Kontakty

Oddělení přípravy GIS projektů

Ing. Pavel Bentkowski

+420 596 938 987 - kl.21

Ing. Petr Količ

vedoucí oddělení

+420 596 938 987 - kl.29

+420 724 568 739