Co znamenají zkratky KM-D, KMD a DKM?

Katastrální úřady převádí postupně analogové mapy do digitální podoby; podle toho z jakých analogových podkladů se vychází, dělí se digitální mapy na KM-D,KMD a DKM.

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná, zpravidla vzniká přepracováním z map v měřítku 1:2880 v souřadnicovém systému stabilního katastru (tedy není v klasickém souřadnicovém systému). Tato mapa není součástí ISKN (informačního systému katastru nemovitostí). Pokud není na územítéto mapy prováděno nové mapování (a vznik DKM), tak se tato mapa převádí na mapu KMD, která pak je součástí ISKN a je nadále udržována v souřadnicovém systému S-JTSK. 

Vzniká následujícími způsoby:

  • digitalizací analogových (papírových) map KN a ZE původního měřítka 1:2880,

Katastrálním úřadem je vydávána ve výměnném formátu VKM, případně DGN nebo VYK.

KMD - katastrální mapa digitalizovaná, vzniká digitalizací (převedením do číselné podoby) grafické (analogové) katastrální mapy, charakterizovaná nižší přesností než digitální katastrální mapa a převodem map KM-D

V případě, že je zájmové katastrální území vedeno jako KMD, poskytuje katastrální úřad digitální mapu ve formátech VFK, případně DGN. 

DKM - digitální katastrální mapa vzniklá obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN - Informační systém katastru nemovitostí. (Vzniká digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000.) 

V případě, že je zájmové katastrální území vedeno jako DKM, poskytuje katastrální úřad digitální mapu ve formátech:

  • DGN - formát digitální mapy vedené na katastrálním úřadě,
  • VFK - nový výměnný formát. 

Pro tvorbu GIS jsou potřebná data v jednom z výše uvedených formátů, nejčastěji VKM + VFK pro KM-D, VFK pro DKM/KMD.

Konkrétní informace o postupující digitalizaci katastrálních map naleznete na stránce

http://cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-DIGITALIZACE_KATASTRMAP