Co by měla obsahovat objednávka dat potřebných pro tvorbu GIS?

Do objednávky dat od katastrálního úřadu je vhodné uvést zda:

  • požadujete SPI ve formátu VFK
  • požadujete SGI ve formátech VKM, VZK, DGN nebo VFK, nejvhodněji ze stejného data jako SPI - platí pouze pro území, kde existuje KM-D, KMD nebo DKM (Pro tvorbu GIS jsou potřebná data nejčastěji VKM pro KM-D, VFK pro DKM/KMD.) 
  • datum, kdy si data vyzvednete a jakým způsobem
  • datum, kdy jste od katastr. úřadu brali data naposledy z důvodu uplatnění slevy dle vyhlášky č. 162/2001 Sb., v platném znění
  • pokud budete žádat o data, na která máte podle Vyhlášky nebo Zákona nárok zdarma, musíte uvést důvod a také ho doložit (např. pro tvorbu územního plánu je dle stavebního zákona, nutno doložit schválení zastupitelstvem).