Lze vytisknout mapu celého katastr. území naší obce s parcelními čísly?

Naše společnost nabízí kromě tvorby GIS i služby v oblasti velkoformátového skenování, kopírování a tisku. Konkrétně obcím nabízí tisk jejich dat a to nejčastěji např.:

  • tisk mapy s hranicemi parcel KN i parcel ZE (pokud existují) a s parcelními čísly daného katastrálního území (využití jako nástěnné mapy pro obecní úřady, výhody - návaznost mapových listů, jednolité zpracování, rychlejší manipulace než s jednotlivými listy map),
  • tisk mapy s barevným rozlišením budov a zobrazením čísel popisných příp. evidenčních daného katastrálního území (využití pro Hasičské záchranné sbory, Služby první pomoci apod.).

Měřítko je možno si zvolit, případně se velikost mapy optimalizuje podle čitelnosti údajů a hustoty grafických prvků. První výtisk dané mapy předkládáme obci k nahlédnutí, zda formát vyhovuje, následně se tiskne požadovaný počet výtisků. Cena se odvíjí podle formátu tisku a typu kresby (čárová, vybarvená apod.) nebo jsou tisky zdarma v rámci zákaznické podpory.