Je SW Nextimage náhradou za SW WIDEimage a JETimage?

Ano i ne. Nextimage efektivně nahrazuje WIDEimage. JETimage však nadále zůstává v nabídce a nabízí funkce, které nejsou k dispozici v SW Nextimage.