Co je to SGI?

SGI je soubor geodetických informací - tzv. mapy katastru nemovitostí v analogové („papírové") nebo v digitální podobě (tj. KM-D, DKM a KMD). Každý katastrální úřad vede mapy v analogové podobě, v digitální podobě jsou vedena katastrální území, uveřejněná na stránkách www.cuzk.cz, nebo na Úřední desce příslušného katastrálního úřadu. 

Katastrální úřad, který geodetická data v digitální podobě vede, je poskytuje ve formátech:

  • VKM, VYK, DGN - pro KM-D 
  • DGN, VFK - pro DKM a KMD

 Pro tvorbu GIS jsou potřebná geodetická data nejčastěji VKM pro KM-D, VFK pro DKM/KMD.