Využití mobilního mapování pro GIS

Mobilní mapování je systém sběru geodetických dat bezkontaktních technologií, výstupem jsou panoramatické snímky a tzv. mračna laserových bodů. Panoramaticé snímky je možno po jejich vyhodnocení použít pro tvorbu a aktualizaci pasportů (místních komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, hřbitova) a pasporty vložit do GIS.