Co je to funkce ALE?

Pixely v rozsahu kamery mají tendenci být více eliptické při krajích a ve středu zase  mají kulovitý tvar. Tato anomálie se nazývá sférická chyba čočky. Mnoho výrobců  uvádí ± 0,1% přesnost skeneru mezi 2 nejvzdálenějšími krajními body skenovacího rozsahu. Avšak pokud se měří mezi 2 body, které nespadají do skenovací linie, není neobvyklé vidět i vyšší hodnoty než  ± 0,1%. To však není akceptovatelné v oblastech jako jsou např. GIS, kde potřebují mít stabilně definovanou odchylku do 0,1%. CONTEX vyřešil tento problém vyvinutím procesu, který elektronicky koriguje tyto chyby přímo ve skeneru.