Co je to CONTEX NET architektura?

CONTEXNET architektura umožňuje sdílet skener na síti a skenovat do určené  složky jiného počítače. Parametry CONTEXNET architektury jsou snadno nastavitelné ve WIDEsystemNET prostřednictvím scan-to-net záložky.

Všichni uživatelé na síti vidí sdílený skener, tzn.:

  • uživatelé mohou sdílet skener,
  • z vlastního PC mohou  uživatelé mít přístup k vzdálenému skeneru,
  • uživatelské počítače automaticky detekují aktivně sdílené skenery na síti,
  • uživatelé mohou  skenovat z jakéhokoliv místa s LAN anebo internetovým připojením.

Skenování do určené složky znamená:

  • rastry vytvořené na skenovacím PC jsou uloženy ve složce na jakémkoliv PC na síti,
  • uživatelé mohou skenovat do svého vlastního PC anebo jakéhokoliv jiného PC na síti,
  • uživatelé mohou skenovat do jakéhokoliv PC připojeného LAN anebo internetem,
  • nastavitelná složka je přístupná pouze z počítače připojeného přímo ke  skeneru, což je rozdíl  v porovnání s normálním síťovým  sdílením složek,
  • skenování do volitelné složky je chráněno heslem.