Jak vlastně automatická recyklace prášku funguje?

Jsou zde 2 zásadní vlastnosti, které přispívají k této automatické funkci.

  • Systém automaticky po vytištění modelu vyprázdní prášek z pracovní komory. Toto je dosaženo kombinací podtlaku prostředí a vibracemi v rámci této komory. Prášek je zde odsáván zespodu.
  • Prášek, který je vysátý z pracovní komory je recyklován a připraven k použití při dalším tisku. Systém uloží všechen extra nakumulovaný prášek (z pracovní komory, odprašovače a přetoku) do podavače, kde je držen po dobu, než jej bude třeba znovu při tisku použít.