A0+ skenery (skenovací šíře 1067 mm)

HD4230    

Skener HD4230 je vhodným řešením pro skenování č/b a barevných předloh do max.šíře 42" (A0+). Stává se tak vhodným nástrojem pro skenování velkoformátových barevných posterů, detailních map, výkresů, maleb, plánů, apod. Tento model je nabízen ve variantách Basic a Plus, přičemž rozdíl je ve velikosti maximálního rozlišení a rychlosti barevného skenování.

 Hlavní charakteristiky:

 • nástupce nejúspěšnějšího modelu v ČR CrystalG600,
 • barevná hloubka 48-bit zajistí zachycení i těch nejjemnějších detailů,
 • dlouhodobá životnost, snadná údržba a kalibrace,
 • vysoké optické rozlišení 600 dpi je zárukou vynikající kvality rastru,
 • Automatic Thickness Adjustment Control (ATAC)- automatická přítlačná lišta zajišťující ideální přítlak lišty na médium,
 • All-Wheel-Drive systém zajistí bezpečný průchod vašich vzácných dokumentů celou skenovací dráhou.

 

Vhodné tržní segmenty: GIS,CAD, kopírovací centra

 

HD4230i 

Skener HD4230i je vhodným řešením pro skenování č/b a barevných předloh do max.šíře 42" (A0+). Stává se tak vhodným nástrojem pro skenování velkoformátových barevných posterů, detilních map, výkresů, maleb, plánů, apod. Tento model je nabízen ve variantách Basic a Plus, přičemž rozdíl je ve velikosti maximálního rozlišení a rychlosti barevného skenování.

Hlavní charakteristiky:

 • barevná hloubka 48-bit zajistí zachycení i těch nejjemnějších detailů,
 • dlouhodobá životnost, snadná údržba a kalibrace,
 • vysoké optické rozlišení 600 dpi je zárukou vynikající kvality rastru,
 • Automatic Thickness Adjustment Control (ATAC)- automatická přítlačná lišta zajišťující ideální přítlak lišty na médium,
 • All-Wheel-Drive systém zajistí bezpečný průchod vašich vzácných dokumentů celou skenovací dráhou.

 

Vhodné tržní segmenty: GIS,CAD, kopírovací centra   

 

HD4250   

Skener HD4250 v sobě zahrnuje nejnovější iJET technologii CONTEXu. S touto technologií a LAN interface je možno skener připojit k samostatnému PC či tiskárně anebo provádět skenovací a kopírovací úlohy přímo na síťová zařízení. Tento model je nabízen ve variantách Basic a Plus, přičemž rozdíl je ve velikosti maximálního rozlišení a rychlosti barevného skenování.

Skener HD4250  je navržen pro skenovací a kopírovací práce velkého objemu. 42" (A0+) skenovací šíře uspokojí všechny ty, kteří potřebují převádět do digitální podoby architektonické plány, strojařské výkresy, velkoformátové postery, detailní mapy, malby, apod. 48 bitová hloubka zaručuje barevnou věrnost originálů.

Hlavní charakteristiky:

 • barevná hloubka 48-bit zajistí zachycení i těch nejjemnějších detailů,
 • dlouhodobá životnost, snadná údržba a kalibrace,
 • vysoké optické rozlišenít 600 dpi je zárukou vynikající kvality rastru,
 • Automatic Thickness Adjustment Control (ATAC)- automatická přítlačná lišta zajišťující ideální přítlak lišty na médium,
 • All-Wheel-Drive systém zajistí bezpečný průchod vašich vzácných dokumentů celou skenovací dráhou. 

 iJET technologie:

 • kopírovací a skenovací systém zakomponovaný přímo v hardware,
 • snadné využití iJET Panelu pro řízení skenovacích a kopírovacích prací - nastavení kvality, jasu, zvětšování, počtu kopií, atd. ,
 • jednotlačítkové kopírování na USB tiskárnu bez PC,
 • jednotlačítkové kopírování na síťovou tiskárnu bez PC,
 • jednotlačítkové skenování na PC kdekoliv v síti. 

 

Vhodné tržní segmenty: kopírovací centra - vhodné pro přímé kopírování, GIS, CAD