GIS Ostrava 2018

10. 4. 2018

Jako každým rokem jsme se finančně podíleli na propagaci firmy v rámci Sympozia GIS Ostrava 2018

GIS Ostrava 2018

Sympozium se konalo 21.3. - 23.3. 2018 s tématy GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení v Nové aule - Kongresovém centru VŠB-TUO v Ostravě. V rámci sympozia se uskutečnil:

GISáček 2018

Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Jako každým rokem jsme projevili zájem o konferenci a využili tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a  ovlivnili témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

 

Těšíme se na další spolupráci a další ročník Sympozia!