Konference GIS Esri

11. 11. 2019

Jako každým rokem jsme se jako vystavovatelé zúčastnili Konference GIS Esri, která je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již více než dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a s aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahala od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí, až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informovaly o technologických novinkách a představovaly optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference byl i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.

Navázali jsme mnoho nových a užitečných kontaktů, a také prohloubili kontakty stávající. Konference splnila daný účel a již se těšíme na další ročník.