Akce společnosti DIGIS, spol. s r.o.

25. GIS ESRI konference - Kongresové centrum Praha, 2. - 3. listopadu 2016

Konference GIS Esri je největším oborovým setkáním geoinformatiků v České republice a již dvacet pět let seznamuje účastníky s novinkami v oblasti GIS a aktuálními projekty ve veřejném i privátním sektoru.

Témata přednášek sahají od veřejné správy na krajské i místní úrovni přes správu inženýrských sítí až po přírodní vědy, dálkový průzkum Země nebo kartografii. Specializované workshopy, vedené odborníky z ARCDATA PRAHA a Esri, informují o technologických novinkách a představují optimální pracovní postupy a praktické rady pro práci s ArcGIS. Nedílnou součástí konference je i bohatý doprovodný program zahrnující například různé soutěže, tematické expozice či výstavu posterů a velkých map.

Jako každým rokem se i letos naše společnost DIGIS, spol. s r.o. zúčastnila tradiční konference uživatelů ESRI v České republice. Konference GIS ESRI v České republice je svou návštěvností největší konferencí GIS na území republiky. Vzhledem k její vysoké odborné a společenské úrovni ji pravidelně navštěvují nejen specialisté GIS a široká odborná veřejnost, ale rovněž i představitelé managementu jednotlivých organizací. Mezi návštěvníky naleznete zástupce veřejné správy, složek ochrany a obrany státu, správce přírodních zdrojů, dopravní infrastruktury a inženýrských sítí, privátní sektor nevyjímaje.

Na našem stánku se uskutečnila řada příjemných pracovních a společenských setkání se zákazníky, partnery a hosty. 

 

Myslíme si, že konference splnila naše očekávání a těšíme se na již 26. ročník v roce 2017

Dne 16. 3. 2016 se na půdě VŠB-TUO konal již 19. ročník studentské konference GISáček. Konference GISáček je každoroční součást univerzitního života, která je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Tradičně se soutěžilo v kategorii bakalářů a v kategorii magistrů/inženýrů.

Bakalářskou soutěž prakticky ovládli zástupci domácí univerzity, kdy na prvních třech místech se umístili studenti Institutu geoinformatiky VŠB-TUO. V magistersko-inženýrské kategorii bylo podium vítězů již pestřejší. Opět zvítězil zástupce místní instituce, ale na druhé a třetí místo se probojovali zástupci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a Univerzity Palackého v Olomouci. Vítězům gratulujeme, těm, kteří se neumístili děkujeme za odvahu prezentovat svoji práci a držíme palce do budoucna. Z pohledu nezávislého pozorovatele je možná jen škoda, že vítězové již nedostávali tradiční sošku GISáčka…

Slečna Mgr.Markéta Papaková - zástupkyně naší společnosti, hodnotila v porotě  výsledky prací studentů z různých vysokých škol v ČR a SR.

Souběžně s touto akcí proběhla  také v termínu 16. - 18. března 2016 konference GIS Ostrava 2016 na téma Geoinformatika pro společnost, které se společnost DIGIS,spol. s r.o. zúčastnila jako sponzor.

 gis.vsb.cz/gisostrava/cz/

 

Dne 1.12.2015 na VŠB - Technické univerzitě Ostrava v nově zrekonstruovaném PLANETÁRIU OSTRAVA se

v příjemném, neformálním prostředí uskutečnila DIGIS konference 2015. V programu proběhlo 12 přednášek, prezentací a diskusních setkání. Za hojné účasti našich zákazníků zaujala témata, jako například zdroje dat pro GIS, geodézie a GIS, technologická linie aplikací, přehled nabízených modulů, editace v GIS, nové moduly, rozšířené možnosti práce s daty KN - modul KN+, GIS v průmyslu, pasport hřbitova, vaše zákaznická podpora nebo témata k zamyšlení. Na konci setkání jsme shlédli videoprezentaci PLANETÁRIA, která měla také velmi pozitivní ohlas. Za organizační tým DIGIS se těšíme na další setkání se zákazníky, a to nejen v pracovním prostředí.

DIGIS KONFERENCE 2015

 

 Kontaktujte 

 

Oddělení marketingu a obchodu
Ing. Gabriela Doskočilová 596 938 986 marketing@digis.cz
  596 938 987-kl.16 gdoskocilova@digis.cz
  602 725 374