Novinky

Celosvětové setkání distributorů velkoformátových skenerů CONTEX

27. 9. 2018

Zástupci naší společnosti se zúčastnili celosvětového setkání distributorů velkoformátových skenerů CONTEX, které se uskutečnilo 17.9.2018 v Kodani.

V rámci několika přednášek byli účastnící seznámeni s aktuálním portfóliem skenerů a rovněž byla nastíněna podoba nových modelů, na které se mohou zákazníci těšit již na počátku roku 2019.

Hlavní "hvězdou" dne byl A0++ skener HD Ultra X 6090, největší a nejrychlejší  průchodový velkoformátový skener na světě.

Více...

Konference Knihovny současnosti 2018

14. 9. 2018

Dne 11. - 13. 9. 2018 se naše společnost zúčastnila konference Knihovny současnosti 2018, která proběhla v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci. Naši kolegové zde demonstrovali funkcionality A3 knižního skeneru Bookeye 4 V3 Kiosk a prezentovali účastníkům nabídkové portfolio knižních skenerů od výrobců Image Access a SMA Electronic Document GmbH.

Více...

GIS Ostrava 2018

10. 4. 2018

Jako každým rokem jsme se finančně podíleli na propagaci firmy v rámci Sympozia GIS Ostrava 2018

GIS Ostrava 2018

Sympozium se konalo 21.3. - 23.3. 2018 s tématy GIS pro podporu bezpečnosti a krizového řízení v Nové aule - Kongresovém centru VŠB-TUO v Ostravě. V rámci sympozia se uskutečnil:

GISáček 2018

Konference GISáček, jako každoroční součást univerzitního života, je určená studentům vysokých škol, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých odborných studentských prací. Jako každým rokem jsme projevili zájem o konferenci a využili tak příležitost navázat kontakty se studenty jako s potenciálními zaměstnanci ještě v době jejich studia a  ovlivnili témata jejich příštích samostatných prací, při jejichž řešení je možné si vyzkoušet spolupráci.

 

Těšíme se na další spolupráci a další ročník Sympozia!

 

Více...